Armbåge

Armbågs problem

Det finns många olika typer av armbågs skador, inklusive tennisarmbåge och golfararmbåge. Tennisarmbåge är en överbelastningsskada som uppstår från repetition av en armrörelse, som att slå en tennisboll. Det kan leda till smärta, svullnad och styvhet i armbågen. Golfararmbåge är en annan vanlig armbågs skada som orsakas av repetition av golf swing, det kan leda till smärta, svullnad och styvhet i armbågen. Skydd för armbågen, såsom en elastisk bandage eller ett armbågsskydd, kan hjälpa till att lindra symtomen på tennisarmbåge och golfararmbåge. Dessa skydd kan hjälpa till att reducera stress på armbågen och minska smärtan under träning eller match.

Hjälp emot tennisarmbåge