Vilket är det bästa neoprenet?

Exakt vad är neopren?

Kort sagt, Neopren är en skummad syntetisk gummiblandning, kallad polymer polyklorpren, utvecklad av DuPont på 1930-talet och som nu används över hela världen i en mängd olika applikationer. Neopren skapas genom en kemisk process - kallad friradikalpolymerisation av kloropren - där flytande föreningar kombineras på ett sätt som ändrar deras kemiska struktur till längre polymersträngar. Denna process ger polyklorprenflis, som sedan smälts samman och kombineras med skummedel och andra föreningar, sedan härdas, bakas, skivas till önskad tjocklek och slutligen lamineras till nylon eller annat tyg för att bilda vad vi vanligtvis känner som neoprentyg.

Petroleum vs. kalksten, den grundläggande kemin:

Petroleumbaserat neopren använder i allmänhet butadin, ett oljederivat, som den förening som i huvudsak binder samman kloropren för att skapa längre kedjor av upprepade molekyler - en process som kallas polymerisation. Denna process resulterar i polyklorprenflis som används som bas för neopren. Kalkstensneopren tillverkas på ungefär samma sätt, förutom att det kritiska bindemedlet (kallat en monmer) som används i processen härrör från kalksten snarare än petroleum.

 Det kalkstensbaserade neoprenet

Vi jobbar med det kalkbaserade neoprenet för att ge skydden de bästa egenskaperna som mer värme, styrka, flexibilitet och hållbarhet. Varje märke har sitt eget sätt att tillverka neopren med kombinationer av olika material och kemiska processer. Vi använder det kalkstensbaserade neoprenet, Det används mest i avancerade skydden och de säger att det har bättre egenskaper än de andra som: Mer ogenomtränglig Lättare i vikt Varmare Mer hållbart Mer stretchig

Kalksten är en ändlig resurs som kräver energi och fossilt bränsle för att utvinna från jorden. Processen att förvandla sten till den förening som behövs för att producera neopren kräver inte liten mängd värme och energi också. Även om detta verkligen inte är miljövänligt, när vi jämför det med de enorma miljökostnaderna, effekterna och farorna som är förknippade med oljeindustrin, är vi säkra på att säga att det är det överlägset minsta av de två onda.

  • Mer ogenomtränglig
  • Lättare i vikt
  • Varmare
  • Mer hållbart
  • Mer stretchig

Varför kalkbaserat neopren?

Funktionsskillnaden:

Det är här kalkstensneopren verkligen sticker ut. Kort sagt, kalkstensbaserad neopren är effektivare, bekvämare och håller längre än sin petroleummotsvarighet. På en kemisk nivå skiljer sig kalkstensbaserad neopren från petroleum genom att den har en sluten cellstruktur med högre densitet. Dessa slutna celler är i huvudsak luftbubblor som är tätt packade i neoprenens kemiska struktur. Det finns flera funktionella fördelar med detta, inklusive ökad elasticitet och hållbarhet, minskad vikt och vattenabsorption och förbättrad värmehållning - alla viktiga faktorer i en högkvalitativ kostym.

Så varför använder vi kalkstensneopren ?

Vi ser att kalkstensneopren är det absolut mest miljövänliga alternativet, Då förknippar vi oss hellre med  kalksten än med petroleum, och det faktum att slutresultatet är en högkvalitativ och mer hållbar produkt gör kalksten till den klara vinnaren.